Sök
  • Vägar till danska språket –
  • grunderna i grammatik och uttal
Sök Meny

Vägar till danska språket

Vägar till danska språket vänder sig till dig som via studier i grammatik och uttal vill lära danska språket. Målet är att få en praktisk nytta av kunskaperna och förstå hur man använder språket i olika situationer.

Läromedlets genomgång av språkförståelse, uttal och grammatik bygger på skillnaderna mellan det svenska och danska språket. Problemområden lyfts fram, förklaras och sammanfattas i en uppsättning tumregler.

Vägar till danska språket uppmärksammar en del riktigt besvärliga ord och de missförstånd som dessa kan ge upphov till. En lista över fällor presenteras.

För en svensk upplevs det danska uttalet ofta som en större utmaning än den skriftliga danskan. Genom att lyssna till danskans uttalsmässiga spetsfundigheter blir det lättare att förstå och uttrycka sig på det danska språket. Vägar till danska språket behandlar också de viktiga diftongerna.

Författare är Maj Holm Svensson, lärare med lång erfarenhet av undervisning i danska språket.

%d bloggare gillar detta: